ฟิลเตอร์สินค้า

แพทย์หญิงวรดา ชูวิเชียร

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

 • การศึกษา : วุฒิบัตรตจวิทยา (แพทย์เฉพาะทาง ด้านผิวหนัง รับรองโดย แพทยสภา) จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board certified Dermatologist), อนุปริญญา สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การทำงาน : แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ศูนย์ผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะอนุกรรมการสารสนเทศ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2559-2561 และแอดมินเพจ "ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย", แอดมินเพจ "ผิวใสใจสบาย สไตล์ หมอแจ๊กกี้"