เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางบริษัทรับประกันคุณภาพหนังสือเฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ที่ท่านสั่งซื้อจากทาง naiin.com  หากหนังสือชำรุดเนื่องจาก หน้าไม่ครบ,หน้าซ้ำ หรือหนังสือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการพิมพ์ ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา (เฉพาะสาขาที่บริหารโดยบริษัทฯ โดยคลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา) โดยท่านต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางเรา แนบไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับพนักงานร้านนายอินทร์ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2423-9999 กด 4  หรือ  e-mail : [email protected]

loading