จงเป็นเช่นน้ำ Be Water, My Friend

เมื่อจิตใจมีสภาวะเป็นดั่งน้ำ ที่สามารถยืดหยุ่นได้
ในทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกๆเหตุการณ์
ชีวิตก็ย่อมพร้อม น้อมรับทุกสิ่งที่เข้ามาได้อย่างมั่นใจ..
.
จากหนังสือ AMAZON BEST NONFICTION
“Be Water, My Friend จงเป็นเช่นน้ำ” คำสอนของบรูซ ลี
ที่ถ่ายทอดโดยลูกสาวของเขา แชนนอน ลี..
.
น้ำสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เข้ากับภาชนะที่บรรจุ?
มันทั้งอ่อนโยนและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
“น้ำ” มันเป็นตัวของมันเอง ได้อย่างเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ
เคลื่อนไหวและรินไหลต่อไปได้เสมอ…สำหรับแชนนอน ลี
แนวคิดของคุณพ่อ สามารถเอามาปรับใช้ได้กับการเปิดเผย
ศักยภาพของมนุษย์ ให้เปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นอิสระ
.
ลองจินตนาการดูว่า…จะเป็นอย่างไร? ถ้าเราสามารถ
ยืดหยุ่นได้ขนาดนั้น(เหมือนดั่งนํ้า) เปิดรับความรู้สึก
ละเอียดอ่อนปานนั้น เป็นธรรมชาติได้ขนาดนั้น
และก็ยังแข็งแกร่งอย่างไม่มีอะไรหยุดยั้งได้…?
.
สิ่งสำคัญของแนวคิด ในการทำตัวให้เหมือน “น้ำ”
คือ ความพยายามนำคุณสมบัติของความเป็นของเหลว
และความเป็นธรรมชาติ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา
.
การบ่มเพาะ หรือ “การฝึกเป็นน้ำ” ของบรูซ ลี
หมายถึง การเพิ่มความตระหนักรู้ให้สูงขึ้น
ลับ “เครื่องมือ” (ทักษะและสติ) ของเราให้แหลมคม
เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเผชิญอุปสรรคใดๆ
ก็ตามที่จะถาโถมใส่ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

สินค้าขายดี ไลฟ์สไตล์แอนด์กิ๊ฟ ดูทั้งหมด >

loading