การตลาด 5.0 MARKETING 5.0

จากผลงานล่าสุดของ “ฟิลิป คอตเลอร์”
บิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ ที่นักการตลาดไม่มีใครไม่รู้จัก
มาครั้งนี้ “Marketing 5.0” ได้มีการเน้นเนื้อหาไปที่
การใช้เทคโนโลยี หรือตามหน้าปกก็คือ >>>
Technology for Humanity (เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ)
ซึ่งว่าด้วย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาทำการตลาด
(Marketing Technology หรือ Martech) เพื่อสื่อสาร
และตอบโจทย์ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค
.
โดยแบ่งเป็น 4 Part คร่าวๆ ดังนี้
Part 1 – Introduction เกริ่นถึง Concept ในการแบ่งยุคสมัยของการตลาด
การตลาด 1.0 Product Centric : ให้ความสำคัญสินค้าเป็นหลัก
การตลาด 2.0 Customer Centric : เน้นหาช่องทางเจาะกลุ่มลูกค้า
การตลาด 3.0 Human Centric : ให้ความสำคัญเรื่องมนุษยธรรม (ทำ CSR)
การตลาด 4.0 Traditional to Digital : การเปลี่ยนผ่านไปแพลตฟอร์มดิจิทัล
และสุดท้าย ในเล่มนี้ คือ ยุคการตลาด 5.0 / Marketing 5.0
Technology for Humanity ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น...
.
Part 2 – Challenge Marketers Face in a Digital Worlds
สิ่งที่ท้าทายในยุค Data 5.0 ได้แก่
- Generation Gap ช่องว่างและความแตกต่างระหว่างวัย
- Prosperity Polarization ความต่างของขั้วแนวคิดทางสังคม
- Digital Divide คนจะปรับตัวอย่างไรเมื่อ AI กำลังมาแทนที่
.
Part 3 – New Strategies for Tech-Empowered Marketing
โลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดยักษ์ กลยุทธ์การตลาดสำคัญมาก
- หมดยุคที่เราใช้กลยุทธ์เดียวยืนยาวทั้งปี ตอนนี้ต้องปรับกันทุกเดือนหรือไตรมาส
- เทคโนโลยีกำลังจะมาช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของมนุษย์
.
Part 4 – New Tactics Leveraging Marketing Tech
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยมีหลักการตลาดน่าสนใจดังนี้
- Data-Driven Marketing การตลาดที่ใช้ข้อมูล
- Predictive Marketing การต่อยอดใช้ข้อมูลมาพยากรณ์ผลลัพธ์
- Contextual Marketing ทำการตลาดด้วยความเข้าใจในบริบทของลูกค้า
- Augmented Marketing เอาเทคโนโลยีมาเสริมความสามารถของมนุษย์
- Agile Marketing การทำการตลาดด้วยความคล่องแคล่วและรวดเร็ว
.
สรุป คือ แกนหลักของหนังสือ “Marketing 5.0 Technology for Humanity
การตลาด 5.0 เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ” เล่มนี้ จะบอกให้เรารู้ว่า
โลกของ Marketing ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสุด และใช้ข้อมูลมหาศาลในการตัดสินใจวางกลยุทธ์
อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สำหรับใครที่ต้องการติดตามต่อ
ในส่วนเนื้อหาเชิงลึก สามารถสั่งซื้อได้ที่ Naiin.com และ Naiin App

สินค้าใหม่ ดูทั้งหมด >

loading