ติดต่อและร้องเรียน

ที่อยู่

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

WWW.NAIIN.COM / ร้านนายอินทร์

แผนกบริการลูกค้า Naiin.com
โทรศัพท์ : 0-2423-9998 , 02-423-9999 กด 4
โทรสาร : 0-2449-9558
E-mail : [email protected]
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (บัตรสมาชิกร้านนายอินทร์)
โทรศัพท์ : 0-2423-9999 ต่อ 6448
โทรสาร : 0-2449-9558

สมาชิกนิตยสาร

แผนกสมาชิกนิตยสาร
โทรศัพท์ : 0-2423-9889
โทรสาร : 0-2449-9222 , 0-2449-9500-1
E-mail : [email protected]

สาขาของนายอินทร์
  • แจ้งปัญหาการใช้งาน / Naiin App’s Problem
  • สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อ / Order information
  • สอบถามสถานะการสั่งซื้อ / Tracking Order
  • แจ้งการโอนเงินสำหรับการสั่งซื้อ / Payment Transfer For Completely Order
  • สอบถามข้อมูลหนังสือและสินค้า / Books and Other Products Information
  • ร้องเรียนการบริการสาขาร้านนายอินทร์ / Naiin Bookstore’s Service Complaint
  • ร้องเรียนสินค้าและบริการ (Complaint our product and service)
  • สอบถามการเปลี่ยนหนังสือและสินค้า / Exchange & Refund
  • อื่นๆ / Other
Browse
jpg, jpeg, png, gif (max file size 5 MB)
loading