ตัวเลือกสินค้า

กรุณาพร รัตนภูผา

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

  • ประวัติการศึกษา : สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) สาขาโยธา จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำเร็จการศึกษาประกาศนีย์บัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาโยธา จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต, สำเร็จการศึกษาประกาศนีย์บัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
  • การทำงาน : ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
loading