ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

หนังสือเรียนวิชา ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 3106-2004 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างสํารวจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 8 บท โดยในแต่ละบทเรียนได้นําเสนอตัวอย่างการคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงของแต่ละหมวดงาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในทุกสัปดาห์ของการเรียน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประมาณราคาจากแบบก่อสร้างอาคารจริง

กรุณาพร รัตนภูผา


สารบัญ : ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

  • บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
  • บทที่ 2 การประมาณราคางานไม้แบบ
  • บทที่ 3 การประมาณราคางานคอนกรีต
  • บทที่ 4 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
  • บทที่ 5 การประมาณราคางานหลังคา
  • บทที่ 6 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
  • บทที่ 7 การประมาณราคางานระบบ
  • บทที่ 8 บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา

เนื้อหาปกหลัง : ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

หนังสือ ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 3106-2004 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างสํารวจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างอิงวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ บ้านคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคํานวณค่า Factor F การคํานวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคํานวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่างการคํานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทุกสัปดาห์ และแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการคํานวณประมาณวัสดุ การสืบค้นข้อมูลด้านราคาวัสดุ และค่าแรงงานข้อมูลเพิ่มเติม : ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (Construction Estimating) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว