ประมาณราคางานโครงสร้าง

หนังสือเล่มนี้มารวบรวมไว้เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

131.00 บาท

124.45 บาท

"คุณประหยัดไป 6.55 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมาณราคางานโครงสร้าง

ประมาณราคางานโครงสร้าง

หนังสือเรียน ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการประมาณราคางาน โครงสร้างโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักวิธีการหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง และหลักเทคนิคทางช่องก่อสร้างควบคู่กับไปกับการประมาณราคา โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงาน ก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เนื้อหาประกอบด้วย 11 บทเรียน ได้แก่ หลักการและสถิติเกี่ยวกับการประมาณราคา การคำนวนหาพื้นที่และปริมาตร การประมาณราคางานดิน การประมาณราคางานฐานราก การประมาณราคางานเสา การประมาณราคางานคาน การประมาณราคางานพื้น การประมาณราคางานบันได การปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การประมาณราคางานหลังคา และการสรุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย


สารบัญ : ประมาณราคางานโครงสร้าง

  • หลักการและสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณราคางานโครงสร้าง
  • การคำนวนหาพื้นที่และปริมาตร
  • การประมาณราคางานดิน
  • การประมาณราคางานฐานราก
  • การประมาณราคางานเสา


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมาณราคางานโครงสร้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมาณราคางานโครงสร้าง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว