การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation

การคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation

การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation

เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมถรรนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายใจเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานบันได งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และการจัดทำบัญชีรายการวัสดุและราคา โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติประจำสัปดาห์ และแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงาน


สารบัญ : การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation

  • บทที่ 1 การประเมินราคางานดินและงานเสาเข็ม
  • บทที่ 2 การประมาณราคางานฐานราก
  • บทที่ 3 การประมาณราคางานเสา
  • บทที่ 4 การประมาณราคางานคาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การประมาณราคางานก่อสร้าง Construction Cost Estimation

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว