กลศาสตร์โครงสร้าง 2

เนื้อหาครอบคลุมวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง พร้อมแบบทดสอบหลังเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

93.00 บาท

79.05 บาท

"คุณประหยัดไป 13.95 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : กลศาสตร์โครงสร้าง 2

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปรพจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

ประกาศลำดับที่ 21


คำนำ : กลศาสตร์โครงสร้าง 2

หนังสือ กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106-2111 เล่มนี้ เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรงศึกษาธิการ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดทำหนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจ หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

กรุณาพร รัตนภูผา


สารบัญ : กลศาสตร์โครงสร้าง 2

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
  • แรงปฏิกิริยา
  • แรงเฉือน
  • โมเมนต์ดัด
  • แรงภายในโครงข้อหมุน

เนื้อหาปกหลัง : กลศาสตร์โครงสร้าง 2

หนังสือ กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106-2111 เล่มนี้ เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หระทรงศึกษาธิการ เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร


ข้อมูลเพิ่มเติม : กลศาสตร์โครงสร้าง 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลศาสตร์โครงสร้าง 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กลศาสตร์โครงสร้าง 2