ฟิลเตอร์สินค้า

กฤช เหลือลมัย

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

กฤช เหลือลมัย เกิดที่บ้านในตัวอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เมื่อปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ ศึกษาในระบบโรงเรียนจนจบอุดมศึกษาตอนต้นด้านโบราณคดี จากนั้นทำงานประจำกองบรรณธิการวารสารเมืองโบราณ มานานกว่า ๒๐ ปี สนใจเรื่องปลายข้าวอาหารทั้งในแง่นัยประวัติการแพร่กระจาย นิยามความหมาย รสชาติ และวิธีปรุงแบบใหม่ๆ เคยเขียนตำรากับข้าวเล่มเล็ก (หนังสือทำมือ,๒๕๔๓) และเล่าร้อยแร่อย (สำนักพิมพ์สารคดี,๒๕๔๒) ปัจจุบันเขียนคมลัมน์ประจำสูตรอาหาร "ท้ายครัว" ที่หน้าสุดท้ายของนิตยสารสารคดี

loading