ฟิลเตอร์สินค้า

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 รายการ

ลด 15%
Quick View

350.00

297.50 บาท

ลด 15%
Quick View

140.00

119.00 บาท

ลด 15%
Quick View

140.00

119.00 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยฯ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม
 • ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑
 • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๒
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว.สาขาวรรณกรรมคดีไทย พ.ศ.๒๕๕๔
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๔
 • อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย