ฟิลเตอร์สินค้า

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 รายการ

ลด 20%
รุไบยาต Quick View

350.00

280.00 บาท

ลด 20%
มิใช่เพียง ""นางเอก"" Quick View

140.00

112.00 บาท

ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยฯ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม
 • ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑
 • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๒
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว.สาขาวรรณกรรมคดีไทย พ.ศ.๒๕๕๔
 • ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๔
 • อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย
loading