โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

ถึงนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย ๔.๐ การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของนวนิยายออนไลน์ หรือโอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสม้ย เป็นต้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

260.00 บาท

234.00 บาท

"คุณประหยัดไป 26.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

โอกาสใหม่ของวรรณคดีศึกษา เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการ นับเป็นเล่มที่ 11 ของ ศจ.ดร.รื่นฤทัย ในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 7 บท แบ่งเป็นภาควรรณคดี 4 บท และภาควรรณกรรมร่วมสมัย 3 บท โดยเลือกเฉพาะบทความที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ เสน่ห์บทบรรยาย บทปาฐกถา และบทนำในหนังสือวิชาการที่เผยแพร่ในวาระพิเศษต่างๆ รวมถึงหลายบทยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน เช่น บทความเรื่องรามเกียรติ์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีเขียนขึ้นก่อนกรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งเพิ่มเนื้อความจากต้นฉบับตอนที่ค้นพบใหม่ ผู้เขียนได้ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามฉบับของกรมศิลปากรและให้สอดคล้องกับบทความเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ถึงเอกลักษณ์และจุดเด่น ทำให้เราเห็นภาพของสังคม การเมือง การปกครอง กระทั่งตัวตนของพระองค์อย่างชัดเจน ในภาคของวรรณกรรมร่วมสมัย กล่าวถึงนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย ๔.๐ การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของนวนิยายออนไลน์ หรือโอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสม้ย เป็นต้น


สารบัญ : โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

  • รามเกียรติ์ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
  • บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เอกลักษณ์และจุดเด่น
  • บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบทเบ็ดเตล็ดเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เรื่องพระราม วรรณคดีของลาวในไทย
  • โอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสมัยในสังคมไทย
  • จ่าง แซ่ตั้ง กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษร
  • บทกวีการเมืองของจ่าง แซ่ตั้ง
  • บันทึกวาระการเผยแพร่บทความ

เนื้อหาปกหลัง : โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

ศึกษาเรื่องราว ความเป็นมาของรามเกียรติ์ซึ่งถือเป็นภาพแทนในการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ แม้รามเกียรติ์จะเป็นวรรณคดีชั้นสูง แต่ทว่าก็อยู่ได้กับชนทุกชนชั้นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในบทละคร กระทั่งในนิทานชาวบ้านศึกษารามเกียรติ์จากบทพระราชนิพนธ์ขององค์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้เห็นภาพแทนของแต่ละพระองค์เพราะวรรณคดีของพระมหากษัตริย์รัชกาลใด ย่อมสะท้อนองค์ผู้นำประเทศในยุคนั้นๆ โดยเฉพาะบทละครรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งทำให้เราเห็นภาพของสังคม การเมือง การปกครอง กระทั่งตัวตนของพระองค์อย่างชัดเจน

มีเพียงเท่านั้น ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงวรรณกรรมร่วมสมัยในหลายแง่มุม ทั้งโอกาสและความหวังของคนวรรณกรรม ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งเรื่องราวของ จ่าง แซ่ตั้ง กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษรซึ่งให้อารมณ์และความรู้สึกที่ยากจะอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม : โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว