ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

โครงการวิจัย เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

560.00 บาท

476.00 บาท

"คุณประหยัดไป 84.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 19 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

?

ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

หนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย จึงเป็นความพยายามของโครงการวิจารณ์ที่จะนำเสนอองค์ความรู้ข้อคิด และความเห็นในเรื่องทฤษฎีการวิจารณ์เพื่อประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและแวดวงศิลปะสาขาต่างๆ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 13 บท หลายบทความกล่าวถึงทฤษฎีและการนำทฤษฎีไปใช้ในการวิจารณ์หลายบทความเป็นความคิดเห็นเชิงทฤษฎีถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริบททางสังคม หลายบทความแสดงความพยายามสร้างทฤษฎีขึ้นจากองค์ความรู้ที่มีรากฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทความนอกสาขาของโครงการวิจัย เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ เป็นที่ยอมรับกับว่าทฤษฎีที่เป็นกระแสหลักล้วนมาจากตะวันตกทั้งสิ้น เพราะระบบการศึกษาไทยเดินตามแบบแผนของตะวันตก บทความในหนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย นำเสนอทฤษฎีการวิจารณ์แนวใหม่ของตะวันตก เช่น การวิจารณ์แนวโครงสร้างนิยม การวิจารณ์แนวนิเวศสำนึก การวิจารณ์แนวสตรีนิยม การวิจารณ์แนววัฒนธรรมศึกษา เป็นต้น


สารบัญ : ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

  • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของทฤษฎีในกระบวนการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
  • ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต อีกมุมมองหนึ่ง
  • มโนทัศน์เรื่องวรรณคดีในภูมิปัญญาไทย
  • ข้อสังสังเกตบางประการในการวิจารณ์ดนตรีไทย
  • คืนการเมืองให้ศิลปะ

เนื้อหาปกหลัง : ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

หนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย  เป็นความพยายามของโครงการวิจัยการวิจารณ์ที่จะนำเสนอองค์ความรู้ ข้อคิด และความเห็นในเรื่องทฤษฎีการวิจารณ์เพื่อประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและแวดวงศิลปะสาขาต่างๆ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 13 บทหลายบทความกล่าวถึงทฤษฎีและการนำทฤษฎีไปใช้ในการวิจารณ์หลายบทความเป็นความคิดเห็นเชิงทฤษฎีถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริบททางสังคมหลายบทความแสดงความพยายามสร้างทฤษฎีขึ้นจากองค์ความรู้ที่มีรากฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยและมีบทความของนักวิชาการนอกสาขาของโครงการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีของตนอันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจยิ่งสำหรับนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศิลปะข้อมูลเพิ่มเติม : ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะทัศนะของนักวิชาการไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว