นัยในวรรณกรรม

วิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย เจาะลึกเชิงชั้นวรรณศิลป์ เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านตัวอักษร
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นัยในวรรณกรรม

นัยในวรรณกรรม

หนังสือ นัยในวรรณกรรม เป็นหนังสือรวบบทความวิชาการ 12 บท ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2553-2559 เป็นบทปาฐกถาและบทบรรยายในที่ประชุมและการสัมมนาทางวิชาการของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ซึ่งได้นำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการแล้ว และยังมีบทความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์

เนื้อหาของบทความส่วนใหญ่กล่าวถึงวรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งวรรณกรรมของไทย และวรรณกรรมที่แปลเป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆ ของวรรรกรรมเหล่านั้น บางเรื่องเน้นประเด็นด้านความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เช่น พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนร่วมสมัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แม้จะเป็นภาพของสังคมจีนแต่ก็เป็นประหนึ่งกระจกสะท้อนภาพสังคมไทยที่ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับบทความเรื่อง แนวคิดเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมในนวนิยายของ บุญเหลือ ซึ่งเสนอความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทย แม้ว่าในปัจจุบันคนไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมต่างชาติที่ยังไม่คุ้นชิน การรู้เขา รู้เราและเปิดใจกว้างยอมรับความเป็นอื่นดังที่เป็นแนวคิดซึ่งปรากฎในนวนิยายเรื่องนี้จึงยังเป็นแนวคิดทันสมัย เช่นเดียวกับการนำเสนอวรรณกรรมบางส่วนของอาเซียน ในบทความเรื่อง รู้จักวรรณกรรมอาเซียน เพื่อให้เห็นว่าคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนของเราผ่านงานวรรณกรรมมากน้อยเพียงใด เป็นต้น


สารบัญ : นัยในวรรณกรรม

  • พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนร่วมสมัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • Dumb Crambo (ละครปริศนา) พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วรรณกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๗ : การตอบสนองรสนิยมของชนชั้นกลาง
  • แนวคิดเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในนวนิยายของ บุญเหลือ
  • วิสัยทัศน์เรื่องผู้หญิงในนวนิยาย ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  • ๕๐ ปี บนถนนสายวรรณกรรมของ ก.สุรางคนางค์
  • หลากชีวิตในหลายชีวิตของคึกฤทธิ์ ปราโมช
  • เมืองนิมิตร หรือ ความฝันของนักอุดมคติ
  • เมืองนิมิตร ของ มาลัย ชูพินิจ
  • ลีลาภาษาในวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
  • ร้่อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง
  • รู้จักวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย
  • สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
  • บันทึกวาระการเผยแพร่

เนื้อหาปกหลัง : นัยในวรรณกรรม

ผู้เขียนได้วิเคราะห์เรื่องราวของวรรณกรรมร่วมสมัยหลากหลายเรื่องราวและหลากหลายแง่มุมทั้งตีความในแง่วิชาการ กระทั่งเจาะลึกถึงเชิงชั้นวรรณศิลป์ ทำให้เราได้เห็นคุณค่าอันสูงส่งของวรรณกรรม มีนัยยะซ่อนเร้นมากมายที่อยู่ในวรรณกรรมและถูกนำเสนออย่างเหนือชั้น โดยเฉพาะเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งบางครั้งเราสัมผัสได้ถึงความงดงามทางภาษา แต่ทว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่บางครั้งก็ยากแก่ความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจวรรณกรรมได้ดียิ่งขึ้น ด้วยผู้เขียนได้วิเคราะห์คุณค่าในด้านต่างๆ ของวรรณกรรมได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยภาษาและวรรณศิลป์ที่ง่ายแก่การเข้าใจ ขอเพียงได้อ่าน คิด พินิจ และร่วมวิจารณ์ด้วยทัศนะและมุมมองที่เปิดกว้างก็พอ


ข้อมูลเพิ่มเติม : นัยในวรรณกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นัยในวรรณกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นัยในวรรณกรรม