ตัวเลือกสินค้า

เอกชัย รัตนโน

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 รายการ

เอกชัย รัตนโน ประวัติการศึกษา - ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - ปวส. ช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคกรุงเทพฯ - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ - ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การทำงาน - ปัจจุบัน รับราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  ประเภทใบอนุญาต - สมาชิกคุรุสภา ประเภทสามัญ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  - สมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสามัญ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาระดับภาคีวิศวกร

loading