ฟิลเตอร์สินค้า

เอกชัย รัตนโน

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เอกชัย รัตนโน ประวัติการศึกษา - ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - ปวส. ช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคกรุงเทพฯ - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ - ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การทำงาน - ปัจจุบัน รับราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  ประเภทใบอนุญาต - สมาชิกคุรุสภา ประเภทสามัญ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  - สมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสามัญ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธาระดับภาคีวิศวกร