จำนวนหน้า
376 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
12.79 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160845125

รายละเอียด : คณิตศาสตร์ช่างโยธา (สอศ.) 20121-1001

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ช่างโยธา (Mathematics for Civil Work) เล่มนี้ อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 20121-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา

ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บท ประกอบด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฑ์ ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทีม กราฟ เรขาคณิต พื้นที่และปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผล ซึ่งจะประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาช่างโยธา ตลอดจนนายช่าง วิศวกร ผู้สนใจทั่วไป

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading