พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวน :

1

69.00 บาท

65.55 บาท

"คุณประหยัดไป 3.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

หนังสือเรียน พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (Basic Drawing For Construction Work) รหัสวิชา 20106-1001 เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นต้นในการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหามีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ เส้นและตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค รูปตัด และแบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

เอกชัย รัตนโน


สารบัญ : พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

  • บทที่ 1 การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ (Drawing and Tools)
  • บทที่ 2 เส้นและตัวอักษร (Line and Lettering)
  • บทที่ 3 รูปทรงเรขาคณิต (Geometry Form)
  • บทที่ 4 การกำหนดขนาดและมาตราส่วน (Dimension and Scale)
  • บทที่ 5 ภาพฉาย (Orthographic)
  • บทที่ 6 ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค (Isometric and Oblique View)
  • บทที่ 7 รูปตัด (Sectional View)
  • บทที่ 8 แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร (Building Detail Drawing)

เนื้อหาปกหลัง : พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

หนังสือเรียน พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (Basic Drawing For Construction Work) รหัสวิชา 20106-1001 เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นต้นในการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหามีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ เส้นและตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต การกําหนดขนาดในงานเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค รูปตัด และแบบขยายส่วนประกอบของอาคารข้อมูลเพิ่มเติม : พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว