ตัวเลือกสินค้า

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 รายการ

ประวัติการศึกษา

  • สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือกล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

ประวัติการทํางาน

  • ปัจจุบัน ข้าราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ