งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสวรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

หนังสือ งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสวรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การหล่อลื่น พื้นฐาน 6 ทักษะ ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อและงานสเกตช์แบบงาน นิวเมติกส์ และพื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ


คำนำ : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

หนังสือ งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสวรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม ครู นักศึกษา และผู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนยินดีน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล


สารบัญ : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

  • บทที่ 1 การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม
  • บทที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
  • บทที่ 3 การหล่อลื่น
  • บทที่ 4 พื้นฐาน 6 ทักษะ
  • บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อและงานสเกตช์แบบงาน
  • บทที่ 6 นิวเมติกส์
  • บทที่ 7พื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ

เนื้อหาปกหลัง : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

หนังสือ งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสวรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลเพิ่มเติม : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว