การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตรงตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2557
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

290.00 บาท

246.50 บาท

"คุณประหยัดไป 43.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

หนังสือ การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industrial Management) รหัสวิชา 4101-2001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตรงตาม คําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาในเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากตําราภายในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การจัดการบุคลากร การวางแผนและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อและพัสดุคงคลัง หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล


สารบัญ : การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

  • บทที่ 1 องค์กร
  • บทที่ 2 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
  • บทที่ 3 การบริหารโครงการ
  • บทที่ 4 การประเมินโครงการ
  • บทที่ 5 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง
  • บทที่ 6 หลักการจัดการผลิต
  • บทที่ 7 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต
  • บทที่ 8 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เนื้อหาปกหลัง : การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

หนังสือ การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ รหัสวิชา 4101-2001 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามคําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหา 8 บท ประกอบด้วย องค์กร การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้นข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว