จำนวนหน้า
217 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
17.57 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160841141

รายละเอียด : ภาษาไทยพื้นฐาน 2000-1101

"ภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)" จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะชีวิต เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ ปวช. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านการตรวจประเมินแล้ว เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียนรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นำเสนออย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบมากมาย ทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%