ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

แนวเขียนหนังสือเล่มนี้ พยามที่จะนำเสนอคำศัพท์เดิมประกอบไว้ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข อาจารย์และนิตินักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ เช่นเดียวกับผู้เขียน และทำความเข้าใจด้วยมุมมองของตนเองผ่านการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความรู้เหล่านี้ก่อนนำไปใช้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยสร้างเสริมให้เกิดความรอบรู้มากขึ้นยิ่งกว่า การเชื่อตามสิ่งที่ผู้เขียนนำมากล่าวอ้างไว้เท่านั้น เพื่อเข้าถึง เข้าใจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากแนวคิดและหลักการอย่างถูกต้อง ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
จำนวน :

1

220.00 บาท

150.00 บาท

"คุณประหยัดไป 70.00 บาท (31.82 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

แนวเขียนหนังสือเล่มนี้ พยามที่จะนำเสนอคำศัพท์เดิมประกอบไว้ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข อาจารย์และนิตินักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ เช่นเดียวกับผู้เขียน และทำความเข้าใจด้วยมุมมองของตนเองผ่านการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความรู้เหล่านี้ก่อนนำไปใช้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยสร้างเสริมให้เกิดความรอบรู้มากขึ้นยิ่งกว่า การเชื่อตามสิ่งที่ผู้เขียนนำมากล่าวอ้างไว้เท่านั้น เพื่อเข้าถึง เข้าใจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากแนวคิดและหลักการอย่างถูกต้อง ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว