ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ

แนวคิดเรื่อง "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" เริ่มจะตกผลึกเป็นหลักการและกระบวนการสำหรับการนำมาใช้มากขึ้นแล้ว หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอหลักการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการออกแบบกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแล้ว จะทำให้ผู้อ่านมีจินตนาการในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
จำนวน :

1

170.00 บาท

120.00 บาท

"คุณประหยัดไป 50.00 บาท (29.41 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

แนวคิดเรื่อง "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" เริ่มจะตกผลึกเป็นหลักการและกระบวนการสำหรับการนำมาใช้มากขึ้นแล้ว หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอหลักการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการออกแบบกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแล้ว จะทำให้ผู้อ่านมีจินตนาการในการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว