ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

แนวคิดเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทำให้สังคมเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในระดับสูง ยุคสมัยที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง มีกิจกรรมส่งผ่านข้อมูลข่าวสารความรู้เหล่านั้นหรือเติมแต่งขึ้นไปสู่บุคคลหรือกลุ่นคนอื่นๆ ทำให้การได้รับข้อมูล สร้างความเข้าใจ และนำข้อมูลไปใช้ส่งผลกระทบต่อบุคคล ระบบสุขภาพ และระบบบริการทุกด้าน หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ เล่มนี้ ผู้เขียนพยายามนำเสนอแนวคิดเรื่องที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่นำพาสุขภาพดีมาสู่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

198.00 บาท

"คุณประหยัดไป 22.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

แนวเขียนหนังสือเล่มนี้ พยามที่จะนำเสนอคำศัพท์เดิมประกอบไว้ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข อาจารย์และนิตินักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ เช่นเดียวกับผู้เขียน และทำความเข้าใจด้วยมุมมองของตนเองผ่านการสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความรู้เหล่านี้ก่อนนำไปใช้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยสร้างเสริมให้เกิดความรอบรู้มากขึ้นยิ่งกว่า การเชื่อตามสิ่งที่ผู้เขียนนำมากล่าวอ้างไว้เท่านั้น เพื่อเข้าถึง เข้าใจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากแนวคิดและหลักการอย่างถูกต้อง

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง


สารบัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

  ส่วนที่หนึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน

  • บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ

  ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล

  • บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  • บทที่ 5 การสร้างการเรียนรู้และการสื่อสาร
  • บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล

  ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพองค์กร

  • บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสูขภาพ
  • บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ

  ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย

  • บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมรอบรู้ด้านสุขภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว