การจัดการการเปลี่ยนแปลง

เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

หนังสือวิชา การจัดการการเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สําหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์

ผู้เขียนได้ทําการเรียบเรียงและจัดทําขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกและการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดําเนินการเปลี่ยนแปลง องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง และช่วยเสริมสร้างความรู้การนําไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล


สารบัญ : การจัดการการเปลี่ยนแปลง

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ
  • บทที่ 2 สภาพแวดล้อมขององค์การ
  • บทที่ 3 องค์การกับการเปลี่ยนแปลง
  • บทที่ 4 การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่้ยนแปลง
  • บทที่ 5 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
  • บทที่ 6 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
  • บทที่ 7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • บทที่ 8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการการเปลี่ยนแปลง

หนังสือ การจัดการการเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การ และกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกและการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดําเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต นอกจากนี้ยังครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง และช่วยเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดีข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการการเปลี่ยนแปลง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการการเปลี่ยนแปลง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว