สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

กล่าวถึงแนวคิดการสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ ที่สําคัญในงานทางสิ่งแวดล้อม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

230.00 บาท

195.50 บาท

"คุณประหยัดไป 34.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

“สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวคิดการสุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ ที่สําคัญในงานทางสิ่งแวดล้อม การคํานวณค่าประมาณ การคํานวณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณ การคํานวณขนาดตัวอย่าง และการประยุกต์ในการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจในด้านการสํารวจด้วยตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม ผู้เขียนได้สอดแทรกตัวอย่างการนําไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษา ในการทําความเข้าใจในการนําไปและนักวิจัยในการดําเนินงานสํารวจทางสิ่งแวดล้อม


คำนำ : สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

หนังสือ “สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม” นี้ เขียนขึ้นโดยมีความประสงค์ที่จะนําเสนอความรู้ด้านเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเชิงสถิติให้แก่ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในงานการสํารวจด้วยตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 กล่าวถึงปัญหาในการสุ่มตัวอย่าง ลักษณะโครงสร้างประชากรและกรอบตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการเลือกแผนการสุ่มตัวอย่าง บทที่ 2 กล่าวถึงการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย บทที่ 3 กล่าวถึงการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้นภูมิ บทที่ 4 กล่าวถึงการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ และบทที่ 5 กล่าวถึงการสุ่มตัวอย่างแบบผสมรวม ซึ่งในท้ายเล่มผู้เขียนได้ผนวกการพิสูจน์ทฤษฎีของตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียง และการประมาณขนาดตัวอย่างเพื่อให้ผู้สนใจในเชิงการพิสูจน์ทราบที่มาของตัวประมาณค่า สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางสถิติเพียงเล็กน้อยก็สามารถศึกษาได้ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานโดยไม่ต้องสนใจการพิสูจน์ในภาคผนวกท้ายเล่ม ซึ่งสามารถนําสมการไปใช้ ดังแสดงในตัวอย่างการใช้งานของแต่ละบท

วิมล สอนแจ่ม


สารบัญ : สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 การสุ่มตัวอย่างง่าย
  • บทที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
  • บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบระบบ
  • บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างแบบผสมรวม


ข้อมูลเพิ่มเติม : สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว