สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การใช้สื่อการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุข และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอนสำหรับครูประถม


รายละเอียด : สื่อการสอนสำหรับครูประถม

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การใช้สื่อการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนานไปกับการเรียน มีแรงจูงใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันกับการเรียน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป


คำนำ : สื่อการสอนสำหรับครูประถม

หนังสือ “สื่อการสอนสำหรับครูประถม” เล่มนี้ รวบรวมมาจากแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เขียนตลอดกว่า 7 ปีที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สื่อการสอนเหล่านี้ได้ทดลองใช้จริงกับนักเรียนมาแล้ว และประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี สื่อบางชิ้นเกิดจากการคิดค้นลองถูกลองผิดของผู้เขียน และพัฒนามาเรื่อยๆ จนเป็นชิ้นสําเร็จในปัจจุบัน สื่อบางชิ้นเกิดจากการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วนํามาประยุกต์ให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อบางชิ้นเกิดจากการดัดแปลง ประยุกต์จากสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไปใช้สอนนักเรียนวัยประถมศึกษา

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนตระหนักดีว่า การทําสื่อการเรียนการสอนนั้นสามารถทําได้หลากหลาย และเปิดกว้างไม่มีขีดจํากัด เพราะเป็นเรื่องที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้จัดทําแต่ละคนที่สามารถคิดได้อย่างอิสระ สําหรับการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงแนวทางบางประการจากทัศนะและประสบการณ์ของผู้เขียนที่มุ่งหวังจะให้ผู้ร่วมอาชีพครูได้นําไปประยุกต์และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ต่อไป

นพมาศ ว่องวิทยสกุล


สารบัญ : สื่อการสอนสำหรับครูประถม

  • ความหมายของสื่อการสอน
  • ความสำคัญของสื่อการสอน
  • ประเภทของสื่อการสอน
  • ประโยชน์ของสื่อการสอน
  • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กและสื่อการสอน
  • วัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานในการทำสื่อการสอน
  • สื่อเฉพาะทาง
  • สื่อคุมชั้นเรียน / สื่อทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สื่อการสอนสำหรับครูประถม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว