การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

หนังสือ การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโต เทคนิคการพัฒนาธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุน จริยธรรมผู้ประกอบการ และแนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล


สารบัญ : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
  • บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ
  • บทที่ 4 การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ
  • บทที่ 5 การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
  • บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บทที่ 7 ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ
  • บทที่ 8 การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาปกหลัง : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

หนังสือ การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นํากับการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโต เทคนิคการพัฒนาธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุน จริยธรรมผู้ประกอบการ และแนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนําไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดีข้อมูลเพิ่มเติม : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว