วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

รวบรวมองค์ความรู้สําคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสําคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย


รายละเอียด : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

หนังสือ “วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” รวบรวมองค์ความรู้สําคัญและเรียบเรียงร่วมกับประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นคู่มือสําคัญของนิสิตนักศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการ เรียนรู้ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เรียนรู้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหนังสือเรียนภาษาไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้และแบบการเรียนรู้ ตอนที่ 2 พัฒนา ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์ วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและสื่อสังคม ตอนที่ 3 นําไปใช้ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล การสร้างแบบสอบภาษาไทย และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


สารบัญ : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

  • ตอนที่ 1 เรียนรู้
  • บทที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป และการประกันคุณภาพการศึกษา
  • บทที่ 2 หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ และหนังสือเรียนภาษาไทย
  • บทที่ 3 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้
  • ตอนที่ 2 พัฒนา
  • บทที่ 4 การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ และกลยุทธ์ การจัดการเรียนภาษาไทย
  • บทที่ 5 วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
  • บทที่ 6 สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ตอนที่ 3 นำไปใช้
  • บทที่ 7 กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
  • บทที่ 8 การประเมินผลและการสร้างแบบสอนภาษาไทย
  • บทที่ 9 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว