พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสําอาง ทั้งกลุ่มที่เป็นสารในการตั้งตํารับและที่เป็นสารสําคัญในผลิตภัณฑ์
จำนวน :

1

190.00 บาท

180.50 บาท

"คุณประหยัดไป 9.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสําอาง ทั้งกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นสารในการตั้งตํารับและกลุ่มที่เป็นสารสําคัญในผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง พอลิเมอร์จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างพอลิเมอร์ที่มีการผลิตเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเติมเต็มผิวและการร้อยไหม ซึ่งคาดว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางด้วยเช่นกัน


คำนำ : พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ประกอบการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ทางเครื่องสําอาง สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงจากเอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน ที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาดังกล่าว และรวบรวมจากบทความในหนังสือและบทความวิชาการ เรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์และเนื้อหาที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้นจากการใช้หนังสือเล่มนี้ในการประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสําอาง ทั้งกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นสารในการตั้งตํารับ และกลุ่มที่เป็นสารสําคัญในผลิตภัณฑ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง พอลิเมอร์จากแหล่งต่างๆ พร้อม ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่มีการผลิตเพื่อจําหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์ รวมถึงพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเติมเต็มผิวและการร้อยไหม ซึ่งคาดว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางด้วยเช่นกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล


สารบัญ : พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

  • บทที่ 1 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเครื่องสำอาง
  • บทที่ 2 ประเภทของพอลิเมอร์ที่มีการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการควบคุมคุณภาพพอลิเมอร์
  • บทที่ 4 พอลิเมอร์ให้ความชุ่มชื้นผิว
  • บทที่ 5 พอลิเมอร์สำหรับการเติมเต็มผิว และการร้อยไหม


ข้อมูลเพิ่มเติม : พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว