ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

อธิบายละเอียดตั้งแต่แหล่งที่มาของรายได้ ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม วิธีการบันทึกรายการบัญชี ครอบคลุมเนื้อหาการวางรูประบบบัญชีประกอบตัวอย่างผังบัญชีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

290.00 บาท

275.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีทุกตำแหน่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจหารโรงแรม สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินของกิจการ อธิบายละเอียดตั้งแต่แหล่งที่มาของรายได้ ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม วิธีการบันทึกรายการบัญชี ครอบคลุมเนื้อหาการวางรูประบบบัญชีประกอบตัวอย่างผังบัญชีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เหมาะกับนิสิตนักศึกษา หรือเป็นคู่มือการทำงานของสมุห์บัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจทั่วไป


คำนำ : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างรวเร็วตามสภาวะการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีโรงแรมใหม่จำนวนมากเปิดให้บริการ ในขณะที่บุคลากรในสายงานไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย ทำให้ขาดแคนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในสายงานนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการโรงแรมและรีสอร์ทขึ้น แต่ตำราเฉพาะทางด้านนี้ยังคงมีน้อยและหายาก โดยเฉาพะด้านระบบบัญชีการโรงแรม ซึ่งมีความเฉพาะทางสูง และแตกต่างจากการทำบัญชีให้บริษัทหรือโรงงานทั่วไป ผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและการบัญชีในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมานานกว่า 36 ปี จึงมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความกระจ่างที่เป็นเสมือนคู่มือโดยละเอียดของฝ่ายการเงินและบัญชีของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร โดยเริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างของฝ่ายการเงินฯ โดยทั่วไป จนกระทั่งตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกหลักการและตัวอย่างสอดคล้องกับระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีการโรงแรมและรีสอร์ทสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้ให้เพียงหลักการ แต่ยังสามารถอ่านและนำไปปฏิบัติได้ทันทีในสถานการณ์การทำงานจริง ผู้เขียนตั้งใจอธิบายอย่างละเอียดให้เห็นภาพ แนะนำและทำความเข้าใจคำศัพท์ หรือคำศัพท์เฉพาะของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งหวังว่าผู้อ่านจะสามารถนำหลักการในหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้กับระบบบัญชีการโรงแรมและรีสอร์ทให้เข้ากับนโยบายขององค์การได้ และหากสามารถเป็นคู่มือการทำงานให้กับนักบัญชีทั่วไป และผู้ที่สนใจระบบการเงินและการบัญชีของโรงแรมได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ด้วยความปรารถนาดี

วิระ ชัยปราโมทย์


สารบัญ : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

  • บทที่ 1 โรงแรมและรีสอร์ท
  • บทที่ 2 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  • บทที่ 3 การตรวจสอบรายได้ของโรงแรมและรีสอร์ท
  • บทที่ 4 รายงานสรุปรายได้ประจำวัน
  • บทที่ 5 รายจ่ายของโรมแรมและรีสอร์ท
  • บทที่ 6 การบันทึกรายการบัญชีของโรงแรมและรีสอร์ท
  • บทที่ 7 รายงานการเงินของโรงแรมและรีสอร์ท

เนื้อหาปกหลัง : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีทุกตำแหน่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจหารโรงแรม สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินของกิจการ อธิบายละเอียดตั้งแต่แหล่งที่มาของรายได้ ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม วิธีการบันทึกรายการบัญชี ครอบคลุมเนื้อหาการวางรูประบบบัญชีประกอบตัวอย่างผังบัญชีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เหมาะกับนิสิตนักศึกษา หรือเป็นคู่มือการทำงานของสมุห์บัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจงานบัญชีของธุรกิจโรงแรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว