ฟิลเตอร์สินค้า

วิระ ชัยปราโมทย์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วุฒิบัตรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 21 ปัจจุบันรับเป็นที่ปรึกษาการเงินและบัญชีอิสระให้แก่โรงแรมและห้องอาหารหลายแห่ง ผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีการโรงแรม ร่วมเขียนหน่วยการสอน "ระบบสารสนเทศในการควบคุมและตรวจสอบรายได้ของโรงแรม" สำหรับชุดวิชาระบบสารสนเทศในโรงแรมและภัตตาคาร ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช