การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ

เนื้อหาแต่ละบทในตำราเล่มนี้เป็นผลจากผู้เขียนทั้งสองท่านได้ค้นคว้า เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปนะสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาสนับสนุนการเขียนตำรา ให้ผู้อ่านเป็นความรู้พื้นฐานประกอบการเรียน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ


รายละเอียด : การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ

การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ

จุดมุ่งหมายการเรียบเรียงตำรา "การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ" เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา เนื้อหาแต่ละบทในตำราเล่มนี้เป็นผลจากผู้เขียนทั้งสองท่านได้ค้นคว้า เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปนะสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาสนับสนุนการเขียนตำรา ให้ผู้อ่านเป็นความรู้พื้นฐานประกอบการเรียนในรายวิชาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดการ และการบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป ในสถานบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป


คำนำ : การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ

จุดมุ่งหมายการเรียบเรียงตำรา "การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ" เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา รายวิชา สศบส.606 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก การบริหารสาธารณสุข และรายวิชา สศบส. 672 การบริหารสาธารณสุขทั่วไป สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาแต่ละบทในตำราเล่มนี้เป็นผลจากผู้เขียนทั้งสองท่านได้ค้นคว้า เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปนะสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาสนับสนุนการเขียนตำรา ให้ผู้อ่านเป็นความรู้พื้นฐานประกอบการเรียนในรายวิชาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดการ และการบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป ในสถานบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธาราเดช

รศ.ดร.ปิยธิดา ตรีเดช

 


สารบัญ : การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ

  • ตอนที่ 1 สุขภาพ และระบบสุขภาพ
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ระบบสุขภาพ
  • ตอนที่ 2 การจัดการ
  • บทที่ 3 แนวคิดการจัการ
  • บทที่ 4 การวางแผน
  • บทที่ 5 การจัดการองค์การ
  • บทที่ 6 การนำการปฏิบัติงาน
  • บทที่ 7 การควบคุมงาน
  • ตอนที่ 3 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
  • บทที่ 8 แผนพัฒนาสุขภาพไทย
  • บทที่ 9 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
  • บทที่ 10 การวางแผนกลยุทธิ์สุขภาพ
  • บทที่ 11 การวางแผนปฏิบัติการ
  • บทที่ 12 กรณีศึกษา

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ