ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

อ่าวคุ้งกระเบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้งกระเบน-ป่าอ่าวแขมหมู ในอดีตเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอุดมสมบูรณ์ ต่อมามีการบุกรุกจับจองทำประมงโดยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทำลายป่าชายเลน และเลี้ยงกุ้งโดยทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อขาดป่าชายเลนซึ่งเป็นบริเวณที่เพาะฟักตัวของสัตว์น้ำและเป็นเขื่อนธรรมชาติกั้นน้ำทะเลรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรม จึงเกิดปัญหาคือ การทำประมงแบบธรรมชาติหรือประมงชายฝั่งของราษฎรที่หาเช้ากินค่ำ และการทำเกษตรน้ำจืดคือปลูกช้าว ทำไร่ ได้ผลผลิตลดลงหรือทำไม่ได้เลยเพราะดินเค็ม จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดจันทบุรีจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เพื่อเป็นศูนย์สาธิต ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาด้านการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาจากยอดเขาสูงสู่ท้องทะเล ที่ช่วยพลิกฟื้นป่าชายเลนอันเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย


คำนำ : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยกว่า ,๖๐๐ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานที่จะขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์


เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย คุ้งกระเบน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว