ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาราครน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี เนื่องจากไม่สามารถผลิตน้ำมันได้เอง แต่มีการใช้มากเพื่อการอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และการคมนาคมซึ่งขยายตัวขึ้นตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงติดตามปัญหาด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด จึงมีพระราชดำริให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยเพื่อเป็นพลังงานทดแทนโดยมีพระราชปรารภว่า "เมืองไทยกำลังเห่อปลูกต้นยูคาลิปตัส ที่ไหนๆ ก็ปลูกหมด ยูคาลิปตัส ๓ ปี จึงจะตัดสินใจ แล้วระหว่าง ๓ ปี เขาจะเอาอะไรกิน แต่ถ้าเผื่อปลูกอ้อย ปลูกทุกปีชายได้ทุกปี แล้วก็เอาอ้อยมาทำแอลกอฮอล์ เอาแอลกอฮอล์มาผสมเบนซิน" โครงการค้นคว้าวิจัยน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเกิดขึ้นภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้รับพระราชาทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจำนวน ๙๒๕,๕๐๐ บาท


คำนำ : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยกว่า ,๖๐๐ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานที่จะขจัดปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์


เนื้อหาปกหลัง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย อ่าวลึก