วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ ราชวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

73.00 บาท

62.05 บาท

"คุณประหยัดไป 10.95 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

หนังสือเรียนวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 เล่มนีั จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ ราชวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสางานบันได งานพื้น และงานหลังคา


คำนำ : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

หนังสือเรียนวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะราชวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านและขออุทิศความดี ความสมบูรณ์ ของหนังสือเล่มนี้ให้แก่บิดามารดาผู้ให้กำเนิด และอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสาทวิชาให้กับผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับคำติชมด้วยความขอบคุณยิ่ง

ชัยวุฒิ สุธรรม


สารบัญ : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
  • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ
  • บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต
  • บทที่ 4 งานฐานราก
  • บทที่ 5 งานคาน
  • บทที่ 6 งานเสา
  • บทที่ 7 งานบันได
  • บทที่ 8 งานพื้น
  • บทที่ 9 งานหลังคา

เนื้อหาปกหลัง : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

หนังสือเรียนวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 เล่มนีั จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ ราชวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสางานบันได งานพื้น และงานหลังคาข้อมูลเพิ่มเติม : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว