งานแก๊สรถยนต์

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

136.00 บาท

115.60 บาท

"คุณประหยัดไป 20.40 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : งานแก๊สรถยนต์

งานแก๊สรถยนต์

หนังสือวิชา งานแก๊สรถยนต์ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสหกรรม สาชาวิชาช่างยนต์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดทำหนังสือรายวิชานี้ ได้ศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา โดยได้แบ่งออกเป็น 10 บท ประกอบด้วย  สมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว ในรถยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอัด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สธรรมชาติอัดในรถยนต์ การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติอัด  การปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษารถยนต์ใช้แก๊ส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์


คำนำ : งานแก๊สรถยนต์

หนังสือวิชา งานแก๊สรถยนต์ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสหกรรม สาชาวิชาช่างยนต์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดทำหนังสือรายวิชานี้ ได้ศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา โดยได้แบ่งออกเป็น 10 บท โดยแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่สอนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง กิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจริง มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับคำติชมเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข

 


สารบัญ : งานแก๊สรถยนต์

  • บทที่ 1 สมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส
  • บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว
  • บทที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว
  • บทที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว ในรถยนต์
  • บทที่ 5 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอัด
  • บทที่ 6 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สธรรมชาติอัดในรถยนต์
  • บทที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติอัด
  • บทที่ 8 การปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส
  • บทที่ 9 การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษารถยนต์ใช้แก๊ส
  • บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์

เนื้อหาปกหลัง : งานแก๊สรถยนต์

หนังสือวิชา งานแก๊สรถยนต์ เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสหกรรม สาชาวิชาช่างยนต์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดทำหนังสือรายวิชานี้ ได้ศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา โดยได้แบ่งออกเป็น 10 บท ประกอบด้วย  สมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว ในรถยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอัด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สธรรมชาติอัดในรถยนต์ การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติอัด  การปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษารถยนต์ใช้แก๊ส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์


ข้อมูลเพิ่มเติม : งานแก๊สรถยนต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานแก๊สรถยนต์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว