ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

ผู้เขียน: มุกดา สุขสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: บ้านและสวน

หมวดหมู่: งานอดิเรก งานฝีมือ , เกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง

5 (1) เขียนรีวิว

250.75 บาท

295.00 บาท ประหยัด 44.25 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 คะแนน

การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยปรับปรังดินให้อุดมสมบูรณ์ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร ได้ผลผลิตสูงมีต้นทุนการผลิตต้ำ และผลผลิตี่ยังปลอดสารพิษ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตดีขึ้น < แสดงน้อยลง การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยปรับปรังดินให้อุดมสมบูรณ์ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร ได้ผลผลิตสูงมีต้นทุนการผลิตต้ำ และผลผลิตี่ยังปลอดสารพิษ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตดีขึ้น
 • ส่วนลด:
  ลด 15%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Back To School หนังสือลด 15%*

Tags: ชุดคู่มือการเกษตร , ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยคอก , ปุ๋ยพืชสด , ปุ๋ยชีวภาพ , Organic , Fertilizer , ผลผลิต

250.75 บาท

295.00 บาท
295.00 บาท
ประหยัด 44.25 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 คะแนน

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
176 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
16.9 x 21.9 x 1.1 CM
น้ำหนัก
0.361 KG
บาร์โค้ด
9786161821487

รายละเอียด : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

หนังสือชุด คู่มือการเกษตร เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ โดย รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ เล่มนี้ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคนิคง่ายๆ ทีละขั้นตอน ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษซากพืช กิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหารในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม โดยมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ที่ผู้เขียนได้จากงานวิจัย และใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างครบถ้วนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาใช้เป็นคู่มือศึกษา และผู้สนใจการเกษตร โดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์ได้นำไปปฏิบัติจริง


สารบัญ : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

  • ปุ๋ยอินทรีย์
  • ปุ๋ยหมัก
  • ปุ๋ยพืชสด
  • ปุ๋ยคอก
  • ปุ๋ยชีวภาพ
  • บทส่งท้าย
  • เอกสารและเว็บไซต์อ้างอิง
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยปรับปรังดินให้อุดมสมบูรณ์ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร ได้ผลผลิตสูงมีต้นทุนการผลิตต้ำ และผลผลิตี่ยังปลอดสารพิษ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตดีขึ้นรีวิวโดยผู้เขียน : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกับการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การผลิตในภาคเกษตรมีลักษณะคล้ายกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรจำเป็นต้องลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยลดการใช้สารเคมีทุกชนิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิตพืช การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลทางธรรมชาติอย่างมีระบบ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร ได้ผลผลิตสูง มีต้นทุนการผลิตต่ำ และผลผลิตที่ได้ยังปลอดสารพิษ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตดียิ่งขึ้น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมต่อไป

รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) ORGANIC FERTILIZER

การปลูกต้นไม้สักต้นให้งดงามผลิตออกผลให้เรากิน คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นั้นเลย แม้ว่าดินจะอุดมสมบูรณ์เพียงใด เมื่อรากพืชดูดซับธาตุอาหารมาใช้ในการเติบโต ธาตุอาหารในดินย่อมลดน้อยลง ผู้ปลูกย่อมรู้ดีว่าธาตุอาหารไม่เพียงพอ โอกาสที่จะได้ชื่นชมความงอกงามหรือได้เก็บกินผลย่อมลดน้อยลงอย่างแน่นอน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ "ปุ๋ย" กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะปลูกได้ดอกไม้ประดับ  พืชผัก พืชไร่ หรือไม้ผลก็ตาม คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะให้ผลเร็วทันตา แต่การใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ให้อินทรีย์วัตถุแก่ดินเลย ก็ส่งผลให้พื้นดินบริเวณนั้นเสื่อมสภาพลงได้เช่นกัน "ปุ๋ยอินทรีย์" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์ ให้ผลดีแก่พืชทุกชนิด และกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการทำเกษตรกรรม สำนักพิมพ์บ้านและสวนจึงได้จัดทำหนังสือชุดคู่มือเกษตร เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" โดย รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่มีการตีพิมพ์ไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2545 และพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งในปีต่อๆ มา ด้วยเนื้อหาสำค้ญที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับหนังสือ "ปุ๋ยอินทรีย์" (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นโดยปรับเนื้อหาใหม่ให้อ่านง่ายและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยพืชสด การทำน้ำหมัก ชีวภาพจากหอยเชอรี้่ การทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน การทำปุ๋ยคอกอัดเม็ด เป็นต้น ซึ่งทุกวิธีได้ผ่านการทดลองแล้วว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทุกขั้นตอน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวงการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้สนใจที่อยากลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรกรรมและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น เพื่อรักษาผืนแผ่นดินการเกษตรของไทยให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

สำนักพิมพ์บ้านและสวน

รีวิว


5.0
5 (1)
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading