ตัวเลือกสินค้า

มุกดา สุขสวัสดิ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ การศึกษา Master of Science in Soil Science การทำงาน พ.ศ.2523 อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพิษณุโลก พ.ศ.2553 ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2556-2559 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การจัดการดิน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ ผลงานวิชาการ ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (2543), ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (2544), ปุ๋ยอินทรีย์ (2545), เกษตรธรรมชาติ (2545), การเพาะถั่วงอก (2547), วัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (2547), ลูกหยี (2553), อนุรักษ์ห่อร้อยรัด มัดสวยด้วยธรรมชาติ (2554) ผลงานวิจัย การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของโสนแอฟริกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในสภาพไร่ (2535), การศึกษาการใช้อินทรีย์วัตถุและสารฮิวมิคแอชิดผสมในดินปลูกดาวเรือง 2 ครั้ง (2536), การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตดาวเรืองตัดดอกพันธุ์ซอฟเวอเรน (2538), การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผักหวานบ้าน (2539), การศึกษาการนำซังข้าวโพดเป็นวัสดุเพาะชำปลูกดาวเรือง (2539) 

loading