การพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้เขียน: กิจจา บานชื่น

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  101.65 บาท

101.65 บาท

107.00 บาท ประหยัด 5.35 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา < แสดงน้อยลง ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

101.65 บาท

107.00 บาท
107.00 บาท
ประหยัด 5.35 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Pay Day ซื้อครบ 1 - 2 เล่ม ลด 13%
  • naiin.com Pay Day ซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Pay Day ซื้อครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวนหน้า
280 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.5 x 25.5 x 1.2 CM
น้ำหนัก
0.501 KG
บาร์โค้ด
9786160826780

รายละเอียด : การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
 2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
 2. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานอาชีพ
 3. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศ บุคลิกภาพและกิจนิสัย ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน


คำนำ : การพัฒนาบุคลิกภาพ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 2203-2009 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 จัดทำขึ้นโดยบูรณาการระหว่างวัตกรรมทางการศึกษา ในหลากหลายรูปแบบบ ผู้จัดทำได้จัดทำทั้งรายวิชา จำนวน 8 บท เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตดติที่ต่อการพัฒนาบุคลิกภาได้


สารบัญ : การพัฒนาบุคลิกภาพ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
  • แบบทดสอบบุคลิกภาพ
  • ศิลปะการแต่งกาย
  • การปฏบัติตนด้านสุขอนามัย
  • มารยาททางสังคม
  • วัฒนฑรรมระหว่างประเทศ
  • บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาบุคลิกภาพ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading