107.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
281 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
14.74 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786160827978

รายละเอียด : การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)

หนังสือ "การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2203-2009" จัดทำตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้เขียนขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยเนื้อหาไว้จำนวน 8 บท เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพได้ มีบทเรียน ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ บทที่ 3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย บทที่ 5 การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย บทที่ 6 มารยาททางสังคม บทที่ 7 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading