เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

ผู้เขียน: Suzuki Junko

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์/nanmeebooks

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

0 (0) เขียนรีวิว

175.50 บาท

195.00 บาท ประหยัด 19.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 21 คะแนน

หากให้ลูกหลานเรียนรู้ภาษาจีน พวกเขาจะพูดภาษาเดียวกับคนอีกกว่า 1,300 ล้านคนบนโลกใบนี้ของเรา < แสดงน้อยลง หากให้ลูกหลานเรียนรู้ภาษาจีน พวกเขาจะพูดภาษาเดียวกับคนอีกกว่า 1,300 ล้านคนบนโลกใบนี้ของเรา
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com 31st Year Aniversary ลด 10%

Tags: ภาษาจีน , ภาษาจีนปฐมวัย , ภาษาศาสตร์ , ทักษะภาษาจีน , ฝึกพูดภาษาจีน , เกมและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

175.50 บาท

195.00 บาท
195.00 บาท
ประหยัด 19.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 21 คะแนน

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com 31st Year Aniversary ช้อปครบ 2 เล่มลด 15%*
จำนวนหน้า
0 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
21.1 x 28 x 0.5 CM
น้ำหนัก
0.237 KG
บาร์โค้ด
9786160434114

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

 • พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท

สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

  • ใส่เสื้อผ้า
  • นั่งรถ
  • อาชีพ
  • นี่คือสถานที่อะไร
  • การสร้างวินัย
  • ฉันชอบกินขนมเค้ก
  • ผัก
  • ผลไม้
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • สวัสดีปีใหม่

เนื้อหาปกหลัง : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

เริ่มต้นเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนานส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านด้วยทฤษฎีฟุปัญญา พร้อมกระตุ้น IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) และ SQ (ความฉลาดในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น) ให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมั่นใจ

 • ฝึกออกเสียงพื้นฐานและพยัญชนะในภาษาจีน
 • รู้จักนับ 1-10 และบอกเวลา
 • ฝึกสังเกตและแยกประเภทสิ่งต่าง ๆ
 • รู้จักสระพื้นฐานในภาษาจีน
 • คำศัพท์เกี่ยวกับคนและสัตว์
 • ฝึกสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
 • เรียนรู้เรื่องเงินและจำนวน
 • คำศัพท์และประโยคง่าย ๆในกิจวัตรประจำวัน
 • ฝึกการแบ่งและการรวม

 รีวิวโดยผู้เขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

แบบเรียน ชุด เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย" นี้มีทั้งหมด 6 เล่ม เล่มที่ 1-2 สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เล่มที่เด็กอายุ 4-5 ปี และเล่มที่ 5-6 สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มีเนื้อหาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่สำคัญ 3 ประการเข้าด้วยกันคือ

 1. ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน (Theory of Multiple Intelligences) ของเฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)
 2. คลังศัพท์ในหลักสูตรการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเด็ก (Youth Chinese Test : YCT)
 3. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แต่ละเล่มมี 10 บท แต่ละบมมีองค์ประกอบ 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1. บทหลัก ศัพท์ วลี ประโยคที่ร้อยเรียงกันตลอด 6 เล่ม
 2. ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่ง ๆ ฝึกฝนการออกเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่สำคัญในภาษาจีน
 3. มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น เล่นเกมที่ฝึกใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเล่นเกมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกการทำงานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงเพื่อให้เด็ก ๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก
 4. ขีด ๆ เขียน ๆ อักษรจีน ภาษาจีนเป็นระบบอักษรภาพ แตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นระบบอักขรวิธี เด็ก ๆ จะสนุกกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือพร้อมไปกับการพัฒนาความคิดและความจำ
 5. ลองทำแบบฝึกหัดดู เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน ในขณะที่คูหรือผู้ปกครองจะได้ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างไม่รู้ตัว แบบฝึกหัดมรหลายชนิด เช่นการจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการจับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย การจับคู่ภาพส่วนที่หายไป การวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราทำขึ้นอย่างมีความสุข โดยกลั่นจากความรู้และประสบการณ์กอปรกับนำทฤษฎีและแนวทางที่สำคัญของการเรียนในระดับปฐมวัยของทั้งสมวัฒนธรรม คือ จีน ไทย และตะวันตกมาใช้เป็นมาตรฐานนี้ จะยังประโยชน์ให้แก่เด็กไทยได้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน สำเร็จ สมดังวัตถุประสงค์ของแบบเรียนชุดนี้ทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี

พัชนี ตั้งยืนยง

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย Enjoy Chinese

หนังสือนิทานอ่านสนุก มาสนุกนานกับการอ่านเรื่องราวของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบและเอาใจช่วยพวกเขาให้ปราบปรามเหล่าศัตรูตัวร้ายได้สำเร็จ

"หากให้ลูกหลานเรียนรู้ภาษาจีน พวกเขาจะพูดภาษาเดียวกับคนอีกกว่า 1,300 ล้านคนบนโลกใบนี้ของเรา" เพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลก และเป็น ใน 6 ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญมาช้านานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าที่ทวีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้พ่อแม่ทั่วทุกมุมโลกหันมาส่งเสริมให้ลูกน้อยเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน

แบบเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัน เล่ม 5" นี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนครบถ้วนตามวัย พร้อมกับได้รับการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องควบคู่กับกิจกรรมนานาชนิดที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เช่น เล่นเกม ร้องเพลง การบริหาร กิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นต้น

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบเรียนชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผู้ปกครองสามารถนำไปสอนและพัฒนาเด็ก ๆ ด้วยตนเองที่บ้านได้ ขณะเดียวกันสำนักพิมพ์ก็จะยังคงมุ่งมั่นผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รองรับประชมคมอาเซียนที่มาถึงและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต

ด้วยความปรารถนาดี

นานมีบุ๊คส์

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading