การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

รวบรวมเนื้อหาข้อมูลการทำบัญชีต้นทุนเบื้องต้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

84.00 บาท

79.80 บาท

"คุณประหยัดไป 4.20 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศลำดับที่ 5


คำนำ : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

หนังสือ การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีพุทธศักราช 2556 ตรงตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานมาตรฐานอาชีวะและวิชาชีพ สำนักงานอาชีวศึกษา ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและเป็นพื้นฐานที่จะใช้ในการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประดยชน์แก่ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบในการเรียนการสอน และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานผู้เขียน

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ


สารบัญ : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

  • ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสอนค้า
  • การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
  • การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน
  • การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
  • การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

หนังสือ การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (Basic Cost Accounting) เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิต เปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบต้นทุนการผลิต การับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึก รายการเกี่ยวกับแรงงานชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายรายการหักต่างๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ตามวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี และการจัดทำงบต้นทุนผลิต ซึ่งครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น