ฟิลเตอร์สินค้า

จิรายุ แก้วพะเนาว์,ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

จิรายุ แก้วพะเนาว์ ประวัติการศึกษา มัธยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นเจ้าสัวสาม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เกียรติประวัติ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2548 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รางวัลเสาอโศกประจำปี พ.ศ. 2552 จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติการทำงาน ด้านสาธารณกุศล ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ปี พ.ศ. 2557-2559), เหรัญญิก องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน), รองผู้อำนวยการ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี พ.ศ. 2556-2559) ด้านธุรกิจ ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ เช่น กลุ่มบริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทโชคชัย พืชผล บริษัทเลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัทไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการคอร์ส Sense Zen (สอนโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ)