FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

วิธีการรับมือลูกสำหรับพ่อแม่ รู้เท่าทันลูก เปลี่ยนลูกดื้อให้เป็นลูกดี ได้ผลจริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

195.00 บาท

165.75 บาท

"คุณประหยัดไป 29.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

การปลูกฝังศีลธรรมและธรรมะตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยการหาโอกาสให้ลูกหลานเข้าวัดเข้าวา หรือได้ปฏิบัติธรรมจากแหล่งธรรมะชั้นนำ แล้วทำไมปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวยังคงเกิดขึ้นและมากขึ้นไม่มีวันจบ การที่นักเขียนได้ทำงานและคลุกคลีอยู่ในกับเด็กที่มาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม จึงเข้าใจเด็กชายหญิงหลากหลายวัย และเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ พบว่าปัญหาต่างๆ ในครอบครัวเป็นเพราะพ่อแม่และลูก อยู่ในโลกคนละใบกัน พ่อแม่เข้าใจในโลกความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไหม เด็กๆ เข้าใจโลกของพ่อแม่หรือเปล่า หนังสือเล่มนี้มีข้อแนะนำที่จะทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขและสมดุล ครอบครัวจำเป็นต้องมีวิธีรับมือคุณลูกยุค 4.0
เข้าคอร์สอย่างเดียวไม่พอ พ่อแม่ต้องเป็นโค้ชให้ลูก


สารบัญ : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

  • ปัญหาครอบครัวในโลกยุคใหม่
  • รู้จัก "Family 4.0"
  • รู้จักครอบครัวด้วย "สัตว์ 4 ทิศ"
  • เมื่อลูกเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม
  • หัวใจของห้องเรียนพ่อแม่ลูก
  • พ่อแม่คือโค้ชคนแรกของลูก
  • บทบาทฟาสำหรับพ่อแม่
  • เมื่อพ่อแม่เป็นเมนทอร์

   


เนื้อหาปกหลัง : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

สิ่งที่กะปอมเขียน สะท้อนความเป็นอยู่ของครอบครัวในยุคปัจจุบันได้ดีมาก ซึ่งจะทำให้เข้าใจธรรมชาติของสมาชิกในครอบครัว โลกของเด็ก โลกของพ่อแม่ โลกแห่งความเป็นจริง และความคาดหวังซึ่งกันและกัน รวมทั้งปัญหาในการเลี้ยงลูกในปัจจุบัน โดยเฉพาะเยาวชนในยุคที่อินเทอร์เน็ต เกม และโทรศัพท์มือถือ มีบทบาทสำคัญในชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งกะปอมได้เสนอทางออกที่ควรนำไปใช้ในการเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวยุค 4.0 เป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่เขียนขึ้นมานี้ ไม่ได้มาจากทฤษฎีที่สวยหรู แต่มาจากประสบการณ์ที่กะปอมสั่งสมมาตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปี กับเยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเยาวชนได้รับประโยชน์จากความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข (มณเธียร ธนานาถ นายกยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)

ส่วนตัวแล้ว มีความเชื่อว่าคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลต่างก็มีฉันทะหรือมีใจรักที่จะร่วมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ทั้งภายนอกและภายในร่วมกับเด็กๆ แต่ฉันทะที่ไม่มีองค์ความรู้หรือ know-how อาจทำให้ต้องเสียเวลา เสียความรู้สึก และเสียโอกาสกับการลองผิดลองถูกเกินความจำเป็น เชื่ออย่างยิ่งว่า Family 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่ จากประสบการณ์ตรงเกือบสองทศวรรษ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จิรายุ แก้วพะเนาว์ ได้บ่มเพาะ กลั่นกรอง ตกผลึก และเรียบเรียงมาอย่างดีแล้ว จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจด้านพัฒนาการเด็กได้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเรียนรู้และเติบโตทั้งภายนอกและภายในร่วมกัน (พระจิตร์ จิตตสังวโร "จิตร์ ตัณฑเสถียร" วัดป่าธรรมอุทยาน)รีวิวโดยนักเขียน : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

หนังสือ "Family 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่" เล่มนี้ ถือเป็นหนึ่งในคู่มือสำหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองหรือพ่อแม่ ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างครอบครัวหรือเป็นพ่อแม่ในยุค 4.0 ว่าจะมีวิธีบอกลูก สอนลูก ดูแลลูกได้อย่างไร เราจะฟังด้วยหัวใจจนได้ยินสิ่งที่ลูกอยากจะบอกเราได้ไหม เราจะเป็นพ่อแม่แบบโค้ช ฟา และเมนทอร์ได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย กว่า 15 ปีที่ได้ทำงานอาสาสมัครจากการทำคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนของยุวพุทธิกสมาคมฯ ทำให้ผมได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้เข้าใจ และได้ลงมือทำเรื่องเยาวชนและครอบครัวผ่านประสบการณ์จริงจนประสบผลสำเร็จได้ ทำให้อาจารย์บอกว่าผมน่าจะนำเรื่องเหล่านี้ออกมาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้จักและเข้าใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ถ่ายทอดลงในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หัวใจสำคัญของหนังสือ "Family 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่" เล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่ตัวอย่าง ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่า ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎี หรือไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ได้เจอมา แต่ผมอยากให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปไตร่ตรองและลองลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเอง แล้วท่านจะเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัวที่แท้จริงว่าคืออะไร

จิรายุ แก้วพะเนาว์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

ในปัจจุบัน การเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ที่มีแต่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยที่ล่วงเลยวัยทำงานแล้วเท่านั้น ถึงจะนิยมเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม ไม่เพียงแต่คนหนุ่มสาวเท่านั้นที่นิยมเข้าคอร์สปฏิบัติและฟังธรรม พ่อแม่ยังนิยมส่งลูกไปเข้าคอร์สตั้งแต่อายุยังน้อย เรียกว่าพาเข้าวัด ปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ในท้องก็มีให้เห็น ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่พ่อแม่จะพากันไปสมัครคอร์สปฏิบัติธรรมให้ลูกกันอย่างมากมาย นั่นเป็นเพราะความเชื่อมั่นว่าเป็นการปูทางให้ลูกได้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ เชื่อฟังพ่อแม่ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพระพุทธศาสนา ให้ลูกมีสติสัมปชัญญะ มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี และเป็นเกราะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตข้างหน้า และอีกสารพัดอย่างที่พ่อแม่แต่ละคนคาดหวัง แต่ในความเป็นจริง ความพร้อมของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันสิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็ต่างกัน การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากบ้าง น้อยบ้าง หรือไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยก็เป็นได้ จิรายุ แก้วพะเนาว์ ผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนมานับสิบปี จึงอยากแชร์ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการเลี้ยงดูและรับมือกับลูกในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่ใครๆ ก็รู้ว่าการเลี้ยงดูลูกไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว นับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องมีตัวช่วย คืออุบาย เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกให้ราบรื่นด้วยความเข้าใจและมีความสุข

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กข้อมูลเพิ่มเติม : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : FAMILY 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  100 %
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
4.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

phenomenie
2 ปี ก่อน

หนังสือเล่มนี้ เน้นไปที่บทบาทของพ่อแม่ ในการเป็น CFM Coach / Fa / Mentor หลักๆ เพื่อช่วยกระตุ้น ชมเชย ยั่วเย้า ให้ลูกเปิดศักยภาพที่ลูกมีออกมาด้วยตัวเอง ผ่านการเป็น Patron หรือพี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน มากกว่าการเป็น Parents หรือผู้ปกครอง . . ในเล่มมีการแทรกคำสอนและหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาอยู่ประปราย ส่วนตัวถือว่าสามารถเรียนรู้ได้ แล้วนำมาปรับประยุกต์กันไป . . สิ่งที่ชอบคือการส่ง Message ที่ทรงพลัง ไปสู่พ่อแม่ ... ในการสร้าง Learning Family หรือครอบครัวที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน ถือเป็นหนังสืออีกเล่มที่อยากแนะนำ ให้พ่อแม่ที่สนใจวิถี CFM ได้หามาอ่านกันค่ะ

4 คะแนน

 • 0