ฟิลเตอร์สินค้า

ไทรทอง เรืองจำรัส

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

 • ประวัติการศึกษา : ค.อ.บ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก, ปวส. คณะอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, ปวช. คณะอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 • ประวัติการทำงาน : ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์, หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 2546-2556
 • ผลงานทางวิชาการ : งานเชื่อมโลหะแผ่น, งานเชื่อมและโลหะแผ่น, อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด, อบชุบโลหะ, งานฝึกมือ 1. งานเทคนิคพื้นฐาน และ งานวัดละเอียด