ฟิลเตอร์สินค้า

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโท-เอกด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทกระจกอาซาฮี 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเจ้าของเพจ "เกตุวดี Marumura" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 70,000 คน นอกจากนี้ ยังมีผลงานเขียนเกี่ยวกับธุรกิจและแรงบันดาลใจของคนญี่ปุ่นมาแล้ว 7 เล่ม ดร.กฤตินี มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างยั่งยืน การตลาดสไตล์ญี่ปุ่น และ Cross Cultural Management

loading