ฟิลเตอร์สินค้า

นภ วีระพงษ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศศ.บ. ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ศิลปะ) ด้วยความชื่นชอบในการศึกษาค้นคว้า การอ่าน และการเขียน จึงตัดสินใจเดินทางในเส้นทางวงการหนังสือและนิตยสารต่างๆ นับตั้งแต่พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีผลงานเขียนและเรียบเรียงในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประติมานวิทยา และพุทธศาสนา เช่น หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ หนังสือชุดสุดยอดสงฆ์ 2 และพระอานนท์ หนังสือชุดมหาสาวก