ตัวเลือกสินค้า

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโท  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตวความหมาย "พื้นที่ประเทศไทย" ในยุคพัฒนา (พ.ศ.2550-2509) 

loading