ฟิลเตอร์สินค้า

สง่า ดามาพงษ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา

- วทบ.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Master of Community Nutrition มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

- Certificate ด้านอาหารและโภชนาการจาก USA. 2 หลักสูตร

- ผ่านการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 132 หลักสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอิสระ

- ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย สสส. และกรมอนามัย

- อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ที่ปรึกษากรมอนามัย

- ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

- กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง

- วิทยากรบรรยายด้านอาหารและโภชนาการ

- นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านอาหารและโภชนาการ

- กรรมการบริหารศูนย์นมแม่

ตำแหน่งอดีต

- นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กรมอนามัย

- นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

- ข้าราชการในงานอาหารและโภชนาการของกรมอนามัยมานาน 37 ปี